Відмінності між версіями «UA»

Матеріал з DRS wiki
Перейти до: навігація, пошук
 
(не показано одну проміжну версію цього учасника)
Рядок 9: Рядок 9:
 
|-
 
|-
 
! style="background:#AFD6FF;" | Характеристики
 
! style="background:#AFD6FF;" | Характеристики
! style="background:#AFD6FF;" | Описание
+
! style="background:#AFD6FF;" | Опис
 
|-
 
|-
|'''Домен содержит'''  
+
|'''Домен містить'''  
| буквы латинского алфавита (a-z), numbers (0-9), hyphens («-»)
+
| літери латинського алфавіту (a-z), цифри (0-9), дефіс («-»)
 
|-
 
|-
|'''Длина домена'''
+
|'''Довжина домену'''
|от 1 до 63 символов
+
|від 1 до 63 символів
 
|-
 
|-
 
|'''«-»'''  
 
|'''«-»'''  
|не может начинаться или заканчиваться дефисом или содержать 2 дефиса (в третьей и четвертой позициях)
+
|не може починатися або закінчуватися дефісом або містити 2 дефіси (у третій і четвертій позиціях)
 
|-
 
|-
 
|'''IDN'''  
 
|'''IDN'''  
| нет
+
| немає
 
|-
 
|-
|'''Срок регистрации'''  
+
|'''Строк реєстрації'''  
| 1-2 года
+
| 1-10 років
 
|-
 
|-
 
|'''Auth-code'''  
 
|'''Auth-code'''  
| есть (до 80 символов)
+
| є (до 80 символів)
 
|-
 
|-
|'''Контакты'''  
+
|'''Контакти'''  
| registrant, admin и tech
+
| registrant, admin та tech
 
|-
 
|-
 
|'''Nic-handle'''
 
|'''Nic-handle'''
 
| [[CUNIC]]
 
| [[CUNIC]]
 
|-
 
|-
|'''Поддерживается интерфейсом'''  
+
|'''Підтримується інтерфейсом'''  
| EPP, SMTP, Light EPP клиент
+
| EPP, SMTP, Light EPP клієнт
 
|-
 
|-
 
|'''Регламент/Правила'''  
 
|'''Регламент/Правила'''  
 
| https://hostmaster.ua/policy/?ua + [[UAEPP]]
 
| https://hostmaster.ua/policy/?ua + [[UAEPP]]
 
|-
 
|-
|'''Оператор реестра'''  
+
|'''Оператор реєстру'''  
| ООО "Хостмастер" https://hostmaster.ua/
+
| ТОВ "Хостмайстер" https://hostmaster.ua/
 
|-
 
|-
 
|'''WHOIS-сервер'''  
 
|'''WHOIS-сервер'''  
Рядок 49: Рядок 49:
 
|'''Регламент WHOIS'''  
 
|'''Регламент WHOIS'''  
 
| https://hostmaster.ua/services/
 
| https://hostmaster.ua/services/
|-
 
|'''DNSSEC'''
 
| нет
 
 
|}
 
|}
  
 
'''Домен .UA''' — національний домен верхнього рівня України.
 
'''Домен .UA''' — національний домен верхнього рівня України.
  
== Особенности ==
+
== Особливості ==
Доменное имя в зоне .UA возможно зарегистрировать только на основании свидетельства о регистрации торговой марки, зарегистрированной на территории Украины или в другом государстве с территориальным расширением на Украину согласно Мадридского соглашения.
+
Доменне ім'я в зоні .UA можна зареєструвати лише на підставі свідоцтва про реєстрацію торговельної марки, зареєстрованої на території України або в іншій державі з територіальним розширенням на Україну згідно з Мадридською угодою.
  
По правилам домена .UA регистрируемое доменное имя должно полностью воспроизводить словесное обозначение товарного знака либо совпадать со словесным обозначением товарного знака после удаления из него пробелов или при замене пробелов на дефисы.
+
За правилами домену .UA доменне ім'я, що реєструється, має повністю відтворювати словесне позначення товарного знака або збігатися зі словесним позначенням товарного знака після видалення з нього пробілів або заміні пробілів на дефіси.
  
== Кто может стать регистрантом ==
+
== Хто може стати реєстрантом ==
Информация о регистранте домена должна полностью соответствовать данным о владельце свидетельства на знак или данным владельца [https://hostmaster.ua/policy/expertise_to_license_agreement.pdf лицензионного договора] на соответствующий торговый знак.
+
Інформація про реєстранта домену повинна повністю відповідати даним про власника свідоцтва на знак або даним власника [https://hostmaster.ua/policy/expertise_to_license_agreement.pdf ліцензійного договору] на відповідний торговий знак.
  
Для выполнения операций с доменами .UA в системе DRS используются контакты [[CUNIC]].
+
Для виконання операцій з доменами .UA у системі DRS використовуються контакти [[CUNIC]].
  
== Проверка домена ==
+
==Перевірка домену==
Для того, чтобы проверить, свободен ли выбранный домен .UA, выполните EPP-команду <code><domain:check></code>. Кроме того, любой пользователь сети интернет может посмотреть, существует ли интересующий его домен .UA, используя whois-сервер реестра, официальный [https://hostmaster.ua/?domadv сайт реестра] или на сайте http://dig.ua.
+
Щоб перевірити, чи вільний обраний домен .UA, виконайте команду по EPP <code><domain:check></code>.
 +
Крім того, будь-який користувач інтернету може перевірити, чи існує його домен .UA, використовуючи whois-сервер реєстру, офіційний [https://hostmaster.ua/?domadv сайт реєстру] або на сайті http://dig.ua.
  
== Регистрация домена ==
+
== Реєстрація домену ==
Домен .UA можно зарегистрировать одним из двух способов:
+
Домен .UA можна зареєструвати одним із двох способів:
  
1. Через EPP-интерфейс, выполнив команду <code><domain:create></code>.  
+
1. Через EPP-інтерфейс, виконавши команду <code><domain:create></code>.  
  
Пример команды <code><create></code> для домена второго уровня в зоне .UA:
+
Приклад команди <code><create></code> для домену другого рівня в зоні .UA:
  
 
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="pre">
 
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="pre">
Рядок 112: Рядок 110:
  
  
2. Подав заявку <code>ADD</code> по SMTP.
+
2. Подавши заявку <code>CREATE</code> по SMTP.
  
В заявке должен присутствовать номер свидетельства на товарный знак в поле <code>license</code>.
+
У заявці має бути номер свідоцтва на товарний знак у полі <code>license</code>.
  
=== Домены, которые недоступны для регистрации ===
+
=== Домени, які не доступні для реєстрації ===
Доменное имя www в публичном домене зарезервировано за администратором и должно указывать на веб-сайт, на котором опубликованы правила домена и перечень регистраторов.
+
Доменне ім'я www в публічному домені зарезервовано за адміністратором і має вказувати на вебсайт, на якому опубліковано правила домену та перелік реєстраторів.
  
== Продление домена ==
+
== Продовження домену ==
Продлить срок регистрации домена .UA можно '''не раньше, чем за 1 год''' до его окончания. Это можно сделать одним из трёх способов:
+
Продовжити термін реєстрації домену .UA можна '''не пізніше ніж через 29 днів''' після його закінчення.  
 +
Це можна зробити одним із трьох способів:
  
# Через EPP-интерфейс, выполнив команду <code><domain:renew></code>.
+
# Через EPP-інтерфейс, виконавши команду <code><domain:renew></code>.
# Подав заявку <code>RENEW</code> по SMTP.
+
# Подавши заявку <code>RENEW</code> по SMTP.
# Через Light EPP клиент с помощью функции <code>renew:domain</code>.
+
# Через Light EPP клієнт за допомогою функції <code>renew:domain</code>.
  
Продление домена .UA возможно только при условии, если:
+
Продовження домену .UA можливе лише за умови, що:
* запрос на продление выполняет регистратор, который обслуживает домен;
+
* запит на продовження виконує реєстратор, який обслуговує домен;
* срок действия домена не превышает максимальный;
+
* термін дії домену не перевищує максимального;
* у домена не установлен статус, запрещающий продление.
+
* у домені не встановлено статусу, що забороняє продовження.
  
== Изменение домена ==
+
== Зміна даних домену ==
* Смена регистранта в доменах .UA выполняется только при наличии полного пакета документов согласно установленной [https://hostmaster.ua/policy/?instr1 процедуре], которые были подготовлены и направлены к ООО «Сервис Онлайн».
+
* Зміна реєстранта в доменах .UA виконується лише за наявності повного пакета документів згідно з встановленою [https://hostmaster.ua/policy/?instr1 процедурою], які були підготовлені та направлені до ТОВ «Сервіс Онлайн».
* Изменение номера свидетельства в поле <code>license</code> возможно только при предъявлении дополнительных документов. Подробности можно уточнить в службе поддержки DRS [mailto:support@drs.ua support@drs.ua].
+
* Зміна номера свідоцтва в полі <code>license</code> можлива лише при наданні додаткових документів. Подробиці можна дізнатися у службі підтримки DRS [mailto:support@drs.ua support@drs.ua].
  
Подать заявку на изменение данных в домене .UA можно одним из способов:
+
Змінити дані в домені .UA можна одним зі способів:
#  Через EPP-интерфейс, выполнив команду <code><domain:update></code> (этот способ также позволяет изменить статус домена).
+
#  Через EPP-інтерфейс, виконавши команду <code><domain:update></code> (цей спосіб також дозволяє змінити статус домену).
Подав заявку <code>UPDATE</code> по SMTP.
+
Подавши заявку <code>UPDATE</code> по SMTP.
  
Изменение данных домена доступно, если в домене не установлен статус, запрещающий изменения.
+
Зміна даних домену доступна, якщо у домені не встановлено статусу, який забороняє зміни.
  
== Трансфер домена ==
+
== Трансфер домену ==
Регистратор системы DRS может инициировать перенос домена от другого регистратора одним из способов:
+
Реєстратор системи DRS може ініціювати перенесення домену від іншого реєстратора (попередньо отримавши від реєстранта auth-code) одним зі способів:
# Через EPP-интерфейс, выполнив команду <code><transfer> request </code>.
+
# Через EPP-інтерфейс, виконавши команду <code><transfer> request</code>.
# Подав заявку <code>TRANSFER</code> по SMTP.
+
# Подавши заявку <code>TRANSFER</code> по SMTP.
# Через Light EPP клиент с помощью операции <code>request</code> функции <code>transfer:domain</code>.
+
# Через Light EPP клієнт за допомогою операції <code>request</code> функції <code>transfer:domain</code>.
  
Процедура трансфера соответствует регламенту [[UAEPP]].
+
Процедура трансферу відповідає регламенту [[UAEPP]].
 
   
 
   
=== Блокировка трансфера домена ===
+
=== Блокування трансферу домену ===
  
Для предотвращения приема заявок на смену регистратора и случайного их подтверждения может быть использована блокировка домена (установка соответствующего статуса). Статус блокировки означает, что для такого домена все заявки на смену регистратора будут отклоняться. Отсутствие блокировки означает, что заявки на смену регистратора принимаются и обрабатываются.
+
Для запобігання приймання заявок на зміну реєстратора та випадкового їх підтвердження може бути використане блокування перенесення домену (установка відповідного статусу). Статус блокування означає, що для такого домену всі заявки на зміну реєстратора відхилятимуться. Відсутність блокування означає, що заявки на зміну реєстратора приймаються та обробляються.

Поточна версія на 11:37, 20 жовтня 2022

English version

Рус. версия

UA-lifecycle ukr.png


Характеристики Опис
Домен містить літери латинського алфавіту (a-z), цифри (0-9), дефіс («-»)
Довжина домену від 1 до 63 символів
«-» не може починатися або закінчуватися дефісом або містити 2 дефіси (у третій і четвертій позиціях)
IDN немає
Строк реєстрації 1-10 років
Auth-code є (до 80 символів)
Контакти registrant, admin та tech
Nic-handle CUNIC
Підтримується інтерфейсом EPP, SMTP, Light EPP клієнт
Регламент/Правила https://hostmaster.ua/policy/?ua + UAEPP
Оператор реєстру ТОВ "Хостмайстер" https://hostmaster.ua/
WHOIS-сервер whois.ua
Регламент WHOIS https://hostmaster.ua/services/

Домен .UA — національний домен верхнього рівня України.

Особливості

Доменне ім'я в зоні .UA можна зареєструвати лише на підставі свідоцтва про реєстрацію торговельної марки, зареєстрованої на території України або в іншій державі з територіальним розширенням на Україну згідно з Мадридською угодою.

За правилами домену .UA доменне ім'я, що реєструється, має повністю відтворювати словесне позначення товарного знака або збігатися зі словесним позначенням товарного знака після видалення з нього пробілів або заміні пробілів на дефіси.

Хто може стати реєстрантом

Інформація про реєстранта домену повинна повністю відповідати даним про власника свідоцтва на знак або даним власника ліцензійного договору на відповідний торговий знак.

Для виконання операцій з доменами .UA у системі DRS використовуються контакти CUNIC.

Перевірка домену

Щоб перевірити, чи вільний обраний домен .UA, виконайте команду по EPP <domain:check>. Крім того, будь-який користувач інтернету може перевірити, чи існує його домен .UA, використовуючи whois-сервер реєстру, офіційний сайт реєстру або на сайті http://dig.ua.

Реєстрація домену

Домен .UA можна зареєструвати одним із двох способів:

1. Через EPP-інтерфейс, виконавши команду <domain:create>.

Приклад команди <create> для домену другого рівня в зоні .UA:

<command>
  <create>
    <domain:create xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
      <domain:name>example.ua</domain:name>
      <domain:period unit="y">1</domain:period>
      <domain:ns>
        <domain:hostAttr>
          <domain:hostName>ns1.example.net</domain:hostName>
        </domain:hostAttr>
        <domain:hostAttr>
          <domain:hostName>ns2.example.net</domain:hostName>
        </domain:hostAttr>
        <domain:hostAttr>
          <domain:hostName>ns3.example.net</domain:hostName>
        </domain:hostAttr>
      </domain:ns>
      <domain:registrant>***-cunic</domain:registrant>
      <domain:contact type="admin">***-cunic</domain:contact>
      <domain:contact type="tech">***-cunic</domain:contact>
      <domain:authInfo>
        <domain:pw>2fo@oBAR</domain:pw>
      </domain:authInfo>
    </domain:create>
  </create>
  <extension>
    <drs:create xmlns:drs="http://drs.ua/epp/drs-1.0" xsi:schemaLocation="http://drs.ua/epp/drs-1.0 drs-1.0.xsd">
      <drs:domain>
        <drs:license>1234567</drs:license>
      </drs:domain>
    </drs:create>
  </extension>
</command>


2. Подавши заявку CREATE по SMTP.

У заявці має бути номер свідоцтва на товарний знак у полі license.

Домени, які не доступні для реєстрації

Доменне ім'я www в публічному домені зарезервовано за адміністратором і має вказувати на вебсайт, на якому опубліковано правила домену та перелік реєстраторів.

Продовження домену

Продовжити термін реєстрації домену .UA можна не пізніше ніж через 29 днів після його закінчення. Це можна зробити одним із трьох способів:

 1. Через EPP-інтерфейс, виконавши команду <domain:renew>.
 2. Подавши заявку RENEW по SMTP.
 3. Через Light EPP клієнт за допомогою функції renew:domain.

Продовження домену .UA можливе лише за умови, що:

 • запит на продовження виконує реєстратор, який обслуговує домен;
 • термін дії домену не перевищує максимального;
 • у домені не встановлено статусу, що забороняє продовження.

Зміна даних домену

 • Зміна реєстранта в доменах .UA виконується лише за наявності повного пакета документів згідно з встановленою процедурою, які були підготовлені та направлені до ТОВ «Сервіс Онлайн».
 • Зміна номера свідоцтва в полі license можлива лише при наданні додаткових документів. Подробиці можна дізнатися у службі підтримки DRS support@drs.ua.

Змінити дані в домені .UA можна одним зі способів:

 1. Через EPP-інтерфейс, виконавши команду <domain:update> (цей спосіб також дозволяє змінити статус домену).
 2. Подавши заявку UPDATE по SMTP.

Зміна даних домену доступна, якщо у домені не встановлено статусу, який забороняє зміни.

Трансфер домену

Реєстратор системи DRS може ініціювати перенесення домену від іншого реєстратора (попередньо отримавши від реєстранта auth-code) одним зі способів:

 1. Через EPP-інтерфейс, виконавши команду <transfer> request.
 2. Подавши заявку TRANSFER по SMTP.
 3. Через Light EPP клієнт за допомогою операції request функції transfer:domain.

Процедура трансферу відповідає регламенту UAEPP.

Блокування трансферу домену

Для запобігання приймання заявок на зміну реєстратора та випадкового їх підтвердження може бути використане блокування перенесення домену (установка відповідного статусу). Статус блокування означає, що для такого домену всі заявки на зміну реєстратора відхилятимуться. Відсутність блокування означає, що заявки на зміну реєстратора приймаються та обробляються.